De sociale huurwoning biedt niet altijd ruimte voor groei

De eerste vijf jaar na instroom in een sociale huurwoning groeien huishoudens geregeld in omvang. Deze toename doet zich veel vaker in grote woningen voor dan in kleine woningen. Het lijkt er op dat kleine woningen een belemmerend effect hebben op de doorgroei. Zo blijkt uit onderzoek dat Rigo deed in opdracht van Corpovenista. We zien verschillende mogelijkheden voor corporaties om huurders met een wens tot gezinsuitbreiding te ondersteunen in hun verdere wooncarrière.

Meer groei in grote woningen 

Al een jaar of 15 stromen voornamelijk alleenstaanden met een laag inkomen in sociale huurwoningen in. Vervolgens groeien sommige huurders al snel door qua omvang van het huishouden (partners, kinderen) en inkomen. De grootte van de woning is hierbij een bepalende factor. Alleenstaanden die een 4-kamer woning gaan huren maken vaker gezinsuitbreiding mee dan alleenstaanden die een kleine woning (één of twee kamers) betrekken. Met meer (volwassen) gezinsleden is het inkomen van het huishouden ook al snel hoger. Alleenstaanden in een kleine woning zijn vijf jaar later vaker weer vertrokken of nog altijd (of weer) alleenstaand. Kleine woningen blijken, logischerwijs, niet geschikt om in door te groeien. 

Weinig doorstroming

Er zijn te weinig woningen in Nederland, zowel in de (sociale) huur als in de koop. Er komen nog maar weinig corporatiewoningen vrij doordat huurders de stap naar koop nauwelijks nog maken. Voorheen konden corporatiehuurders in het ommeland van de stad geregeld nog wel een koopwoning bemachtigen, maar dat lukt nu nauwelijks meer. Wat wel voor doorstroming zorgt, is het toenemend aantal woningen dat vrijkomt door overlijden van ouderen of verhuizing naar een instelling.   

Huishoudensontwikkeling faciliteren

Corpovenista ziet verschillende mogelijkheden voor corporaties om huurders te helpen in hun verdere wooncarrière. Met instrumenten in het toewijzingsbeleid of portefeuillebeleid kun je de mogelijkheden van huurders vergroten om de door hen gewenste huishoudensontwikkeling mogelijk te maken. Hoe kun je bijvoorbeeld de doorstroming bevorderen zodat jonge mensen een betere kans maken op een betaalbare woning? Je zou kunnen denken aan het (ook) bouwen van ruimere woningen, het aanbieden van betaalbare koop en het geven van voorrang aan huurders die willen gaan samenwonen. In maart gaan we hierover met elkaar in gesprek. Hou onze website in de gaten voor de uitkomsten van dit gesprek. 

Rigo analyseerde microdata van het CBS in combinatie met verhuurdata van corporaties in Stadsregio Amsterdam en Almere, Rijnmond, en regio Tilburg. Een volledige weergave van het onderzoek vind je in het rapport ‘Komen, gaan en blijven in corporatiewoningen – Over de levensloop en wooncarrière van huurders’