Discussiedagen Sociale Huisvesting 2016

Op 22 en 23 september worden wederom de ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’ georganiseerd. Tijdens deze tweedaagse gaan deelnemers aan de hand van papers met elkaar in gesprek over keuzes die aan de orde zijn in de sociale huisvesting.

Drie vraagstukken komen daarbij zeker aan de orde:

  • Gaat het alleen om huisvesting, of ook om de wijk, de stad en het dorp?
  • Wie is verantwoordelijk voor het bieden van betaalbare sociale huisvesting?
  • Wordt sociale huisvesting steeds meer een vangnet voor de meest kwetsbare bewoners of is het nog steeds gericht op een brede doelgroep?

De discussiedagen zijn een gezamenlijk initiatief van  ‘Vooruit naar de kern’, het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Een samenvatting van het te schrijven paper kan tot en met 22 juni worden ingediend. Meer informatie is te vinden via de website van de TU Delft.