Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

De Discussiedagen Sociale Huisvesting komen er weer aan. Platform31 organiseert deze achtste editie in samenwerking met Corpovenista, de TUDelft en Aedes.

De gedachte achter de Discussiedagen, die dit jaar op dinsdag 27 en woensdag 28 september zullen plaatsvinden, is dat het oplossen van met de wooncrisis samenhangende vraagstukken onderzoek, denk- en organisatiekracht én debat vraagt. De Discussiedagen scheppen hier ruimte voor. Alle deelnemers schrijven een paper en tijdens de dagen gaan we met elkaar in gesprek om zo zicht op mogelijke oplossingen te krijgen.

Dit jaar zoeken we, wederom in conferentieoord Kontakt der Kontinenten te Soesterberg, samen het antwoord op de centrale vraag ‘Een minister voor volkshuisvesting en RO: woonprobleem opgelost?’ We zoomen daarbij in op vier thema’s:


1) Recht op een woning
2) Betaalbaarheid, (energie)armoede en schuldenaanpak
3) Leefbaarheid en verduurzaming
4) Regie, sturen en samenwerken in sociaal wonen

Vooraf schrijven alle deelnemers een abstract van 250-500 woorden waarin ze het onderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen die de conclusie van het paper in zich dragen. Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts en maakt zo nodig een selectie, mochten er te veel aanmeldingen zijn. Hierdoor is het mogelijk hiaten te signaleren, de kwaliteit te wegen en suggesties te geven voor de uitwerking

Papers
Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de geselecteerde auteurs een paper van maximaal 2.500 woorden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven.
De deadline voor het indienen van de abstracts is vrijdag 8 juli 2022

Deelname, kosten en aanlevering abstract
Uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten. De deelnamekosten bedragen 500 euro (inclusief overnachting, verblijfskosten en exclusief btw). Corpovenista betaalt de deelnamekosten van haar leden (1 deelnemer per corporatie). Aanmelden kan via de site van Platform31.


PE-punten
Voor het deelnemen aan de Discussiedagen ook PE-punten kunnen worden verkregen. Het gaat in totaal om 12 PE-punten. Voorwaarde voor toekenning is dat aan beide Discussiedagen wordt deelgenomen. De PE-punten worden na afloop van deelname door de TU Delft toegekend. Hierover ontvangt u tijdens de Discussiedagen nog nadere informatie.