Uitleg over wonen in hofjes voor ouderen, door Peter Prak. Foto Loes Schleedoorn

Disruptieve ontwikkelingen als kans

Disruptieve ontwikkelingen in de woningmarkt kunnen, als corporaties er alert op zijn, interessant zijn voor zowel de corporatie als de huurder. Twee voorbeelden: Stichting Knarrenhof en de woningruil-app Huisjehuisje van Ymere.

Door Silvester de Ruig

Peter Prak, oprichter van Stichting Knarrenhof (“Nee, u bent niet in een satirisch programma van de VPRO belandt – integendeel!”) besloot zes jaar geleden dat hij hofjes wilde gaan bouwen voor zestigplussers. “Knarrenhof is bedoeld voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen en niet te beroerd zijn om de buurman of buurvrouw een helpende hand toe te steken. We zijn nadrukkelijk geen projectontwikkelaar maar eerder belangenbehartiger; alles om en rond de woning wordt aan de hand van enquêtes door de eindgebruiker zelf bepaald. We gaan uit van eigen kracht. Met als leidmotief: onafhankelijkheid is het eeuwige leven.”

Samen met Eerde Schippers, partner/directeur van INBO-architecten, ontwikkelde hij het idee verder. Intussen zijn er ruim tweeëntwintighonderd geïnteresseerden, en telt Stichting Knarrenhof honderden leden en meerdere zelfstandige verenigingen in plaatsen als Zwolle, Hardenberg en Amersfoort. “In Zwolle werken we inmiddels samen met woningbouwcorporatie deltaWonen, waardoor dit mooie concept ook in de sociale verhuur wordt aangeboden.”

Prak zoekt samenwerking: met gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties in het hele land. Als de insteek maar juist is. “De bouwkosten van onze levensloopbestendige woningen – er kan naast een gewoon bed altijd een ziekenhuisbed in de slaapkamer – liggen onder de marktprijs, omdat de winstmarges laag zijn. Bij Knarrenhof geen graaiers.’

Huisjehuisje

Pieter Schipper
Pieter Schipper

Pieter Schipper van Ymere is al even enthousiast over zijn product. Zijn woningruil-app Huisjehuisje is het makkelijkst te vergelijken met Tinder: door te swipen kun je huizen liken van huurders die ook geïnteresseerd zijn in woningruil. Is er een wederzijdse ‘klik’, dan volgt hét moment: de ontmoeting. Uit onderzoek van Schipper blijkt dat zevenendertig procent van de mensen in Nederland verhuisgeneigd is. Door de laagdrempeligheid zou de app ervoor kunnen zorgen dat deze mensen veel makkelijker de stap zetten om ook werkelijk actie te ondernemen. Met als uiteindelijk resultaat voor woningcorporaties: goedkopere doorstroming, inzicht in de woonwensen en bovenal blijere huurders. De app is intussen getest door 1800 huurders en zal in het tweede kwartaal van 2017 op de markt komen. De ontwikkeling wordt gefinancierd door Ymere, Eigen Haard, Rochdale en Mitros. “Maar,’ zegt Schipper met een lach, ‘ook andere woningcorporaties zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen.”

Bekijk de presentaties van Peter Prak (Stichting Knarrenhof) en Pieter Schipper (Ymere, Huisjehuisje), gegeven tijdens het Corpovenista-congres Goed Wonen, Samen Organiseren