Expertmeeting Tijdelijk Wonen

Corpovenista organiseert op woensdag 20 november een expertmeeting rondom het thema Tijdelijk Wonen.

Doel van deze bijeenkomst is om een beter beeld te krijgen van de verschillende doelgroepen die ‘tijdelijk wonen’, de leefomstandigheden van deze groepen en de (on)mogelijkheden om een scherpere inschatting te kunnen maken van de aantallen per regio. De expertmeeting zal plaatsvinden van 10-13 uur te Utrecht met een breed samengestelde club van experts.