Gezonde buurten en woningen

Een groeiend aantal huurders van sociale huurwoningen heeft gezondheidsproblemen. Daarom verdiepten we ons op 19 april tijdens een Corpovenista inspiratiemiddag in het ontwerpen van een gezonde woning en woonomgeving. Corporaties blijken via het ontwerp van de woning en de woonomgeving veel te kunnen doen om huurders uit te nodigen tot gezond gedrag zoals bewegen en sociaal contact. Gezond gedrag levert niet alleen een groter gevoel van welzijn op voor de huurder zelf, maar beperkt ook het beroep op ons overbelaste zorgsysteem.

Armand Paardekoper (Mecanoo) informeerde ons over ontwerprichtlijnen voor gezonde gebieden en gebouwen. Armand vertelt daglicht en bewegen belangrijk zijn voor onze gezondheid. Je kunt een buurt, een complex, en een woning zo ontwerpen, dat je uitgenodigd wordt tot bewegen en er veel licht naar binnen stroomt.

Clementine Mol (bouwkundig arts) deed onderzoek naar een optimale woonomgeving voor ouderen. Clementine werkt met het concept van ‘positieve gezondheid’ om de verschillende levensgebieden in beeld te brengen die samen je gevoel van welbevinden bepalen. Hieronder zie je het ‘spinnenweb’ van positieve gezondheid.

In twee workshops gingen we zelf praktisch aan de slag met de ontwerprichtlijnen voor een gezonde woning en gezonde woonomgeving. Een uitgebreidere impressie van de bijeenkomst kun je hieronder inzien en downloaden.