Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met concrete acties en voorbeelden voor de preventie van dakloosheid. Deze gids is gratis beschikbaar.

Een thuis is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Een eigen thuis is in Nederland echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dakloosheid is een ontwrichtende gebeurtenis die mens en samenleving schade doet. Daarom is het aanpakken van dakloosheid in Nederland een topprioriteit. Het ‘Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis’ zet in op beëindiging van dakloosheid in 2030. 

De gids voor preventie van dakloosheid ‘Toekomst met een thuis’ (Wolf & Scheepers, 2022) biedt gemeenten en hun samenwerkingspartners kennis en handvatten voor een preventieve aanpak van uitsluiting en dakloosheid. Er worden enkele onderdelen van de beleidscyclus langsgelopen en hoe je daarin samen met partners kunt optrekken bij het tegengaan van dakloosheid. Verder bevat de gids concrete acties om te werken aan het versterken van de bestaanscondities van gezondheid, wonen, inkomen, activiteiten en relaties, en aan een laagdrempeliger toegang tot zorg en ondersteuning. 

Hoewel de gids zich primair richt op gemeenten, bevat de gids voor corporaties zeker ook relevante informatie. Een greep uit de aandachtspunten voor woningcorporaties:

  • Probeer huisuitzetting te voorkomen. Vaak is er meer aan de hand dan enkel huurachterstand. Schakel passende hulp en begeleiding in;
  • Werk samen met lokale partners aan structurele condities voor inclusie in de samenleving;
  • Behandel huurders met problemen als individu en met empathie, probeer stigmatisering te voorkomen;
  • Draag bij aan een sociale infrastructuur met mogelijkheden tot ontmoeting en betekenisvolle activiteiten;
  • Creëer woonplekken met begeleiding voor mensen met een acute woonvraag als gevolg van verlies van onderdak.

Wil je meer weten over wat de Preventie Alliantie van de Impuls werkplaats doet, en misschien in contact komen met een van de preventie experts? Kijk dan eens op de website van de Preventie Alliantie.

Hieronder kun je de gids inzien en downloaden. De bijlage daaronder biedt ter aanvulling een overzicht van beschikbare informatie, interventies en praktijkvoorbeelden bij het tegengaan van dakloosheid.