Impressie Corpovenista Trendgesprek 2024: Samen geven we de toekomst vorm!

Op 8 februari 2024 ontmoetten strategen en beleidsmakers elkaar bij Lieven de Key in Amsterdam voor het Corpovenista Trendgesprek 2024. Onder het motto ‘Samen geven we de toekomst vorm!’ deden we een diepgaande verkenning van de trends die de komende jaren de woningcorporatiesector zullen beïnvloeden. Hier volgt een weergave van de belangrijkste inzichten en discussiepunten die tijdens deze inspirerende bijeenkomst naar voren kwamen.

Corpovenista Trendraamwerk 2024: Bart Hendriks’ visie op de toekomst

Bart Hendriks, strateeg bij Havensteder, presenteerde het geactualiseerde Corpovenista Trendraamwerk 2024, waarin hij de belangrijkste trends belichtte waar woningcorporaties rekening mee moeten houden in de komende 5 tot 10 jaar. Het trendraamwerk fungeert als een leidraad voor woningcorporaties in een snel veranderende omgeving en werd ontwikkeld in samenwerking met Jester Strategy. Je kunt het visuele raamwerk hier inzien: Corpovenista Trendraamwerk 2024. De uitgebreidere trendbeschrijvingen van Jester Strategy vind je hier: Corpovenista Trendbeschrijvingen 2024.

Een beknopte Trendenquête, waarin input werd verzameld van Corpovenista-leden en andere belanghebbenden, bracht de impact en urgentie van de beschreven trends in beeld. Enkele in het oog springende trends waren de toenemende geopolitieke instabiliteit, groeiende economische onzekerheid en het fenomeen van ‘Gesloten’ Nederland.

Principles of Progress: de hoopvolle blik van Christine Boland

Christine Boland, trendanalist, bood een inspirerende kijk op de huidige maatschappelijke trends en innovaties. Ze benadrukte de afnemende geloofwaardigheid van de maakbaarheid van de wereld en pleitte voor nederigheid en collectieve actie. Christine identificeerde zes omgevingsfactoren die kenmerkend zijn voor de huidige tijdgeest, waaronder de opkomst van het metaverse en de groeiende bewustwording van onze verbondenheid met de natuur. Ze eindigde haar betoog met drie principles of progress: reflectie, het faciliteren van betekenis en het streven naar symbiose met de planeet.

Verdiepende Gesprekken: Belangrijke Inzichten en Overwegingen

Na de presentaties gingen de deelnemers in kleinere groepen dieper in op specifieke thema’s en trends binnen de sector. Enkele belangrijke inzichten die naar voren kwamen, waren onder meer de verschuiving van sociaal huren naar sociaal wonen, het belang van duurzaamheid en de uitdagingen en kansen die Generatie Z met zich meebrengt.

Opbrengst in beeld

De uitkomsten van de bijeenkomst werden opgetekend door Ymke van Zwet, waarvoor hartelijk dank! Wil je meer weten over haar werk, kijk dan eens op Ymkarty.

Slotwoord

Het Trendgesprek 2024 eindigde met een positieve noot, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang van voortdurende dialoog en samenwerking om een optimale toekomst te realiseren. Met een gedeelde visie en actiegerichte benadering kunnen woningcorporaties een cruciale rol spelen in het vormgeven van een leefbare en duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties. Met dank aan de werkgroep Trendgesprek, sprekers en deelnemers werd het Trendgesprek 2024 afgesloten. Op 3 oktober 2024 zetten we het gesprek voort tijdens de Corpovenista Trendspecial. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.