challenge woonruimteverdeling
Woonruimteverdeling: kan het eerlijker en makkelijker?

Inspirerende uitkomst Challenge Woonruimteverdeling

De Challenge Woonruimteverdeling is goed verlopen. Dat was ook de constatering in het Corpovenista Platformoverleg van november. Het doel van de Challenge was vernieuwende mogelijkheden te vergaren voor de verdeling van woningen in deze tijden van schaarste. Kan het effectiever, simpeler, rechtvaardiger? De deelnemers – drie duo’s – zonden hun ideeën in. Het duo met de meest inspirerende inzending presenteerde die voor een deskundige jury.   

Woonruimteverdeling: kan het eerlijker en makkelijker?
Woonruimteverdeling: kan het eerlijker en makkelijker?

Blackbear, een ‘marktplaats die mensen in staat stelt vernieuwende oplossingen te leveren voor vraagstukken’, ondersteunde bij de organisatie van deze Challenge. Om een brede blik te stimuleren werd gekozen voor duo’s als deelnemers, steeds bestaand uit twee personen met een verschillende studieachtergrond. De beoordeling van de inzendingen gebeurde door een vijfkoppige jury van vertegenwoordigers van Woning in Zicht, Sociale Verhuurders Haaglanden en Corpovenista. 

Meest inspirerend

Hoewel alle presentaties waardevolle elementen hadden, vond de jury één duo het meest inspirerend. Dit tweetal werd gevormd door Chitransh Lot uit India en Nanon Wollenhaupt uit Duitsland. Een centraal uitgangspunt in hun inzending is dat het legitiem is verschillen tussen individuen te compenseren, om mensen gelijke kansen te geven (volgens de leer van John Rawls). Voor woningcorporaties betekent dat: ingrijpen in de vrije markt ten behoeve van mensen met achterstanden.

Lot en Wollenhaupt werkten een duidelijk verdeelsysteem uit, gebaseerd op punten. Ze bepleiten daarbij ook het gebruik van de best room stress value: een score voor de match tussen de woninggrootte (aantal kamers) en het betreffende huishouden. Zij onderscheiden verder 3 wachtlijsten naar type woning: eengezinswoningen, appartementen met lift en appartementen zonder lift. Per woningtype geldt een duidelijk omschreven urgentiegroep 1 en urgentiegroep 2. Met de volgende puntentoekenning: 10 voor elk wachtjaar, 50 extra per jaar voor urgentiegroep 1 en 30 voor groep 2, plus punten voor de best room stress value

Toewijzing op punten en percentage

De kandidaten voor toewijzing van een woning zijn vervolgens diegenen met de meeste punten in urgentiegroep 1 voor dat woningtype. Aangevuld met diegenen met de meeste punten in urgentiegroep 2 en de overige woningzoekenden met hoge punten. 20% van de woningen is vervolgens voor zoekenden uit urgentiegroep 1 en 80% voor de overigen met de meeste punten. Zo gaan de woningen naar wie die het meest nodig hebben. En worden meer mensen gehuisvest want grotere huizen worden beter benut.  

Andere aanbevelingen van het duo zijn: biedt een 10-jarig huurcontract, check standaard na een paar jaar op passendheid en beëindig het huurcontract als het inkomen hoog genoeg is voor de particuliere huur- of koopsector. En leg de verdeelmethode vooral ook goed uit; daarmee ontstaat vertrouwen in het systeem bij woningzoekenden. 

Bekijk de opname van de presentatie van Chitransh Lot en Nanon Wollenhaupt.

Keuzevrijheid niet centraal

Bij de evaluatie van de Challenge Woonruimteverdeling in het Corpovenista Platformoverleg in november zijn ook overeenkomsten besproken in de drie inzendingen. Zo pleiten alle duo’s voor het ingrijpen in de vrije markt. En allen kozen voor een uitwerking van een puntensysteem, hoewel de voorgestelde systemen verschilden. Interessant is ook dat, in plaats van het labelen van woningen voor bepaalde groepen, alle challengers de beste match tussen woning en huishouden als uitgangspunt nemen. Hun focus ligt daarmee op de allocatie van middelen, niet op keuzevrijheid. Verder was een constatering dat het element betaalbaarheid nog niet in de voorgestelde systemen is meegenomen. En dat de best room stress value altijd een momentopname is die snel kan veranderen, bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind.  

Hoe verder

Na de challengepresentatie is alle aanwezigen gevraagd naar hun vervolgvragen. Corpovenista beraadt zich nu of een van deze vragen opgepakt gaat worden. De juryleden zegden toe graag met Corpovenista samen te werken mocht er een voorstel voor vervolg komen. Zo ontstaat mogelijk een waardevolle samenwerking tussen Corpovenista en experts in woonruimteverdeling op dit onderwerp.

Interesse in meer informatie? Of belangstelling om verder mee te denken of een andere bijdrage te leveren? Mail dan naar projectcoördinator Janneke van Bemmel via info@corpovenista.nl.