Michelle van Tongerloo © Casper Rila
Michelle van Tongerloo © Casper Rila

Lezing van Michelle van Tongerloo benadrukt belang van aanpak dakloosheid

In een bevlogen betoog op 7 maart jl. voor onze Platformleden vestigde Michelle van Tongerloo de aandacht op de schrijnende situatie van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Van Tongerloo, werkzaam als huis- en straatarts in Rotterdam, benadrukte de noodzaak van een betere aanpak voor (economisch) daklozen, verslaafden, en ongedocumenteerden.  

“Woningnood en dakloosheid vormen ernstige problemen die onze samenleving treffen,” aldus Van Tongerloo. “Zonder een stabiele basis hebben mensen nauwelijks baat bij hulpverlening. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van stress en slapeloosheid, met verstrekkende gevolgen voor individuen en gezinnen.”

Tellingen van het aantal daklozen blijken niet accuraat te zijn. Van Tongerloo wees erop dat een aanzienlijk deel van de dakloze bevolking niet wordt meegerekend in officiële statistieken, wat resulteert in beleidsvorming gebaseerd op onvolledige informatie.

“Housing First moet meer prioriteit krijgen,” benadrukte Van Tongerloo. “Landen als Finland en Denemarken hebben bewezen dat dit een kosteneffectieve aanpak is. Het vrijgekomen geld moet worden geïnvesteerd in het bouwen van woningen en het ondersteunen van initiatieven die de leefbaarheid in kwetsbare wijken versterken.” Naast Housing First benadrukte Van Tongerloo de rol van informele hulporganisaties en buurtgericht werken. Ze pleitte voor een meer inclusieve aanpak, waarbij mensen in de bijstand worden gemobiliseerd om anderen te helpen.

“Corporaties spelen ook een cruciale rol,” voegde Van Tongerloo toe. “Het is tijd om uitzonderingen te maken en risico’s te durven nemen om mensen in nood snel te helpen.” De lezing van Van Tongerloo heeft de urgentie benadrukt van een radicale heroverweging van het (zorg)systeem om de meest kwetsbaren in onze samenleving de hulp te bieden die ze verdienen.

De presentatie heeft een diepe indruk achter gelaten bij de deelnemende leden van Corpovenista, zowel live als online. De oproep tot maatwerk is gehoord en de urgentie is tot ons doorgedrongen. Vervolgstappen kunnen intern bij de verschillende corporaties gezet worden, maar ook in samenwerking met gemeenten en lokale instanties. Daarnaast past dit onderwerp in het thema dakloosheid dat onderdeel uitmaakt van het jaarprogramma van Corpovenista. Hiervoor zoekt de trekker van dit thema nog extra leden. Dit mogen Corpovenista leden zijn maar zeker staan wij ook open voor externe input. Meer informatie bij projectcoördinator Janneke van Bemmel via info@corpovenista.nl.

Foto: Casper Rila