Nieuwe mogelijkheden lokalisering toereikend?

Tijdens het jaarcongres van De Vernieuwde Stad op maandagmiddag 4 juli stond het thema lokalisering van het woonbeleid centraal. Veel van de aanwezige corporaties lijken voorlopig tevreden met een drietal nieuwe mogelijkheden die op regionale verschillen inspelen.

Door Silvester de Ruig

Minister Stef Blok discussieerde in het Vorstelijk Complex in Utrecht ruim anderhalf uur met corporaties over nut en noodzaak van lokalisering. Een van de argumenten om woonbeleid te lokaliseren is om de middeninkomens, ook in gespannen woningmarkten, te kunnen bedienen en aan de stad te kunnen blijven binden. Voorzitter Marien de Langen van De Vernieuwde Stad (DVS) pleit aan het begin van de middag dan ook voor meer bandbreedte op lokaal niveau. ‘In Amsterdam en Utrecht vallen de middeninkomens tussen wal en schip, en knelt het Rijksbeleid op wonen en zorg.’

Blok voelt weinig voor maatregelen zoals het lokaal differentiëren van de huurtoeslag of het wijzigen van de liberalisatiegrens, zo bleek ook tijdens deze middag. Het middensegment kan wat hem betreft prima bediend worden. ‘Private beleggers en corporaties zouden de handen ineen moeten slaan, daar hebben ze mij niet bij nodig. En misschien heeft het gebrek aan woningen voor de middeninkomens in Amsterdam iets van doen met het feit dat daar nog steeds meer dan 50% van de woningen sociale huur betreft.’ Wat hem betreft kunnen mensen die niet door mantelzorg of werk aan de stad gebonden zijn prima in Purmerend of Bodegraven gaan wonen. Een stelling waar menigeen in de zaal en ook Carolien Gehrels, directeur big urban clients bij Arcadis, zich niet in kan vinden. ‘Mensen trekken naar de stad, die tendens zet alleen maar door.’

speelruimte

Wel vraagt de zaal zich af of aangepast lokaal beleid niet vooral een Utrechts en Amsterdams probleem is. De versoepeling van de wet via een drietal maatregelen die inspelen op regionale verschillen en die Blok inmiddels heeft toegestaan, lijken de aanwezige corporaties voorlopig voldoende speelruimte te bieden. Het gaat dan om 1) de aangepaste puntentelling voor gespannen woonmarkten, 2) een korting op de verhuurdersheffing bij de bouw van sociale huurwoningen in bepaalde gebieden en 3) de mogelijkheid voor corporaties, om met instemming van gemeente en huurders, het vastgestelde leefbaarheidsbudget per vhe (125 euro) te overschrijden.

concretisering

Volgens professor Peter van Lieshout (Universiteit Utrecht), die vorig jaar tijdens het jaarcongres pleitte voor een breder regionaal instrumentarium, hebben we nog altijd niet voldoende scherp waar de woningwet knelt en of een aanpassing gewenst is.  Concretisering is nodig, iets wat ook naar voren komt in het artikel waarin vier strategen van Corpovenista hun visie op lokalisering geven.

De aankondiging van Marien de Langen tijdens het congres dat er een werkgroep lokalisering start, direct gedoopt tot de werkgroep Bodegraven, die een concretiseringsslag zal maken, is een welkome. Deze werkgroep zal, zo is het voornemen, zich de komende tijd toeleggen op het inventariseren van de noden in de verschillende regio’s en het concreet invullen van de term lokalisering op ieder deelgebied.

Hoe denken de strategen van Corpovenista over lokalisering? Vier strategen van Corpovenista uit verschillende regio’s aan het woord.

Bekijk ook het digitale magazine van De Vernieuwde Stad over de bijeenkomst