Schrijf je nu in: Discussiedagen Sociale Huisvesting 2024

De gedachte achter de Discussiedagen is dat het oplossen van de meest urgente woonvraagstukken onderzoek, denk- en organisatiekracht én debat vraagt. De Discussiedagen scheppen hier ruimte voor. Alle deelnemers schrijven een paper, maken een vlog of podcast, en tijdens de dagen gaan we met elkaar in gesprek om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen. Centraal thema van deze editie: sociaal wonen in onzekere tijden.

We zoomen daarbij in op vijf thema’s:
1) Migratie en wonen
2) Volkshuisvesting in een veranderend politiek klimaat
3) Collectieve woonvormen
4) Huurbeleid: bestaanszekerheid voor huurders én corporaties
5) Wonen in een veranderend klimaat

Meer informatie over de Discussiedagen in het algemeen en de thema’s in het bijzonder vind je op de website van Platform31.

Abstracts
Alle deelnemers schrijven een abstract van 250-500 woorden waarin ze het onderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen die de conclusie van hun betoog in zich dragen. Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts. Hierdoor is het mogelijk hiaten te signaleren en suggesties te geven voor de uitwerking. De deadline voor het indienen van de abstracts is 31 mei 2024.

Vorm van je betoog: paper, video, vlog of podcast
Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de deelnemers een paper van maximaal 2.500 woorden. Schrijf je niet graag, of wil je wel eens wat anders proberen? We verwelkomen je betoog ook graag in de vorm van een video, vlog (beide in mp4-format) of podcast (mp3)! Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een betoog samenstellen. De deadline voor het insturen van de betogen is 13 september 2024.

Daaraan zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • Je levert een abstract aan waarin je de hoofdlijnen van de content beschrijft;
  • Je onderbouwt het betoog met een literatuurlijst;
  • Je inzending is minimaal 2 weken voorafgaand aan de Discussiedagen beschikbaar;
  • De maximale duur van de inzending is 8 minuten;
  • Je pitch tijdens de discussiedagen duurt maximaal 5 minuten.

Deelname, kosten en aanlevering abstract
Uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten. De deelnamekosten bedragen 550 euro (inclusief overnachting, verblijfskosten en exclusief btw). Corpovenista betaalt de deelnamekosten van haar leden (1 deelnemer per corporatie). Aanmelden en indienen van abstract via Platform31.

Workshop ‘Hoe schrijf ik een paper’
Voor deelnemers aan de Discussiedagen organiseren we met de TU Delft twee facultatieve workshops: één over basisprincipes (juni), en één naar aanleiding van de conceptpapers (september). Hiervoor komen deelnemers in aanmerking waarvan het ingediende abstract is ontvangen en geaccepteerd.

PE-punten
Bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties kunnen door deelname aan de Discussiedagen PE-punten behalen.