De meeste deelnemers kozen via 'Ren je rot' voor Startblok Riekerhaven. Foto: Loes Schleedoorn

Startblok Riekerhaven wint innovatieprijs KWH-i-Opener

Tijdens het Corpovenista-congres op 4 oktober hebben de deelnemers de winnaar van KWH-i-Opener gekozen. Woonproject Startblok Riekerhaven van de Amsterdamse corporatie De Key won de innovatieprijs, die dit jaar werd uitgereikt aan het meest innovatieve project rondom beschikbaarheid.

In Startblok Riekerhaven werken Nederlandse jongeren en statushouders samen aan een toekomst.  Het is een uniek woonproject waar 282 jonge statushouders en 283 jongeren uit Nederland samen een community vormen onder het motto: ‘Building a future together’. Er is aandacht voor integratie, zelfontplooiing en het opbouwen van een netwerk. De jongeren, allen tussen 18 en 28 jaar, zorgen er samen voor dat de woningen en woonomgeving schoon, heel, veilig en gezellig blijven. Het zelfbeheerconcept staat borg voor onderling contact en zorgt dat de bewoner die net in Nederland is aangekomen snel een netwerk opbouwt en zijn of haar weg in de maatschappij kan vinden.

Uniek project

Volgens de jury van de KWH-i-Opener is dit een vernieuwend project dat antwoord geeft op verschillende vraagstukken. Het levert niet alleen ruim 500 woningen aan de krappe Amsterdamse woningmarkt, het regelt ook de huisvesting van statushouders. De koppeling  tussen reguliere jongerenhuisvesting en het huisvesten van statushouders is volgens de jury uniek en vernieuwend. En de grote mate van zelfbeheer en betrokkenheid van de bewoners is op een vernieuwende manier vormgegeven. Daarnaast  het project relatief goedkoop, omdat bestaande studentenunits zijn hergebruikt.

Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn
Programmamanager Donna Kromwijk en huurders van Het Startblok ontvangen de KWH-i-Opener uit handen van jurylid Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. Foto: Loes Schleedoorn

 

Drie genomineerden

De congresgangers van Goed Wonen, Samen Organiseren kozen Startblok Riekerhaven als winnaar uit een drietal genomineerden. Naast Riekerhaven selecteerde de vakjury nog twee andere projecten: ‘Limburgs Maatwerk’ van Destion en ‘Omwonen’ van Welbions. Met Limburgs Maatwerk organiseert Destion de verhuur van vrijkomende particuliere woningen aan statushouders. Welbions wil met het project ‘Omwonen’ leegstaand vastgoed in het centrum van Hengelo benutten voor een combinatie van wonen en bedrijvigheid.

Met het behalen van de eerste plaats wint De Key niet alleen een schaal, maar ook een effectmeting van het project. Bekijk de video voor meer informatie over de drie projecten.