Sturend aan de slag met volkshuisvesting tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023

Dit jaar stond ‘Sturend aan de slag met volkshuisvesting’ centraal tijdens de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023 in Soesterberg. Een tweedaags evenement waar strategen en experts de actuele uitdagingen van de sociale huisvestingssector bespraken. Negen Corpovenista-leden deelden hun inzichten via persoonlijke papers.

De openingssessie, geleid door Prof. Dr. Nico L.U. Van Meeteren, algemeen directeur en secretaris-generaal van Topsector Life Sciences & Health, benadrukte de aanhoudende wooncrisis en de beperkingen van de overheid en de systeemwereld om deze aan te pakken. Van Meeteren pleitte voor nauwere samenwerking tussen corporaties en burgerinitiatieven, waarbij hij de kracht van bottom-up benaderingen onderstreepte.

Marco de Wilde, directeur-bestuurder van Woonstede in Ede, presenteerde het pamflet Stenen én mensen met een focus op gezondheidsongelijkheid. De oproep tot domeinoverstijgende samenwerking werd positief ontvangen, met een nadruk op investeringen in wijken waar de uitdagingen het grootst zijn.

Claudia Siewers, directeur-bestuurder bij de SVWN, pleitte voor een nieuwe meetlat voor de sector die een externe blik geeft op de prestaties van corporaties.

Gedurende de tweedaagse pitchten de schrijvers van de 22 papers kort hun standpunt met bijbehorende stellingen waarna diepgaande discussies werden gevoerd over onderwerpen zoals armoede en huurbeleid, huurdersinspraak, wonen met zorg, flexibele woonconcepten, koop versus huur, en het vergroten van regie in de volkshuisvesting.

De Discussiedagen werden afgesloten met de intentie van de deelnemers om besproken ideeën om te zetten in concrete acties, gericht op het versterken en toegankelijker maken van de sociale huisvestingssector.

De volledige paperbundel kun je opvragen via info@corpovenista.nl. Zet alvast in je agenda: de  de discussiedagen van volgend jaar zijn op 17 en 18 oktober 2024, weer in Soesterberg.