Inspiratiesessie in de Leeszaal Rotterdam West

Terugblik op 2017

In 2017 organiseerde Corpovenista elk kwartaal een inspiratiesessie. Bijeenkomsten van een (halve) dag over uiteenlopende thema’s, bedoeld voor strategen en strategiemedewerkers. Om de kennis en blik te verruimen. Een terugblik.

Door Silvester de Ruig

In februari was de aftrap in Leeszaal Rotterdam-West met een inspiratiesessie over ‘kwetsbare groepen en de rol van de corporatie.’ De professionals maakten hier kennis met onorthodoxe zorgoplossingen van actieve bewoners en reflecteerden aan de hand hiervan op hun maatschappelijke rol. Een van de hoogtepunten van die dag was de presentatie van prof. Dr. Talja Blokland van de Humboldt-Universität te Berlijn. Zij gaf de lezing ‘Tegen stoten kunnen – of hoe gaan we om met kwetsbaarheid in een neoliberale stad?’ Meer inspiratie vind je op onze pagina kwetsbare groepen en de corporatie.

Big Data

In april organiseerde Corpovenista tezamen met Platform31 de inspiratiesessie ‘Big Data, kansen voor corporaties’ voor zo’n vijftig corporatiemedewerkers bij Seats to Meet in Utrecht. De bijeenkomst telde maar liefst zeven presentaties over toepassingsmogelijkheden van Big Data voor de corporatie. Op de overzichtspagina Big Data en de corporatie zijn alle toepassingsmogelijkheden en informatie over privacywetgeving terug te vinden.

Tijdens de paneldiscussie aan het eind van de middag bleek dat de behoefte aan kennis over Big Data alleen maar was toegenomen. Dit heeft inmiddels geleid tot het samenstellen van een masterclass en een leergang Big Data, in samenwerking met Aedes en opleider Kjenning. De opleidingen zullen volgend jaar tweemaal worden aangeboden, in het voor- en najaar, met een flinke korting voor Corpovenista-corporaties. Meer informatie vind je hier.

Strategie-implementatie

In september streek Corpovenista neer in een klooster in Vught, waar bestsellerauteur en internationaal expert op het gebied van strategie-implementatie Jeroen de Flander de zaal een middag meenam in zijn relaas over het belang van een goede strategie – of beter, het belang van een goede implementatie hiervan. Hij gaf in zijn uiterst praktisch ingestoken presentatie allerlei tips and tricks om meer uit de strategie te halen. Een zeer inspirerende dag in een inspirerende omgeving, waarover meer valt te lezen op onze overzichtspagina ‘strategie-implementatie’:

Verder is er uit deze sessie een leerkring ontstaan, omdat in de nazit duidelijk bleek dat er behoefte was aan intervisie op dit gebied. Deze komt kwartaalgewijs bij elkaar.

Passend wonen over de grens

De laatste inspiratiesessie van het jaar ‘Passend wonen over de grens’ vond plaats in Utrecht, bij ANNE (Alle Nederlanders Naar Energievrij). Tom Vandromme, Senior adviseur wonen bij de Vlaamse overheid en onderzoeker schetste samen met Trevor James, senior consultant bij Vannimwegen, een beeld van passend wonen in België en Engeland. Dit om de blik eens van buiten naar binnen aan te zetten, en zo te kijken of er inzichten en oplossingen uit het buitenland toepasbaar zijn in Nederland.

Switch

Pim Hogenboom, manager Strategie bij Eigen Haard, was de afgelopen drie jaar voorzitter van Kennisplatform Corpovenista. Per 1 januari 2018 geeft hij het stokje, of beter de garde, door aan Maarten Vos, manager Strategie en Beleid bij Vidomes. Hogenboom kreeg de garde (in plaats van een voorzittershamer) drie jaar geleden van toenmalig voorzitter Jeroen Cras, manager Strategie bij WonenBreburg. De boodschap: er dient flink ‘geroerd’ te worden. En dat heeft Hogenboom gedaan. Corpovenista, van origine een onderzoeksplatform, heeft het afgelopen jaar een ommezwaai gemaakt, waarbij de nadruk meer is komen te liggen op kennisuitwisseling – en inspiratie voor corporatiestrategen. Met onderzoek, maar ook met inspiratiesessies en het bieden van meer diepgang, ook in andere vormen dan onderzoek. En met succes, gezien het enthousiasme van de deelnemers, en de verdieping en het vervolg van diverse thema’s uit de sessies.

Volgens Hogenboom heeft de verandering geleid tot een luchtigere sfeer, waar bij de inspiratiesessies niet alleen leden van de stuurgroep aansluiten, maar ook andere medewerkers uit de corporaties. Hogenboom: ‘En dat was nou precies de bedoeling: verbinden en zorgen dat ‘de uitvoering’ ook betrokken raakt bij de besluitvorming, waardoor deze praktisch implementeerbaar wordt.’