Tiwos ervaart: ‘Samensturing zorgt voor betere besluiten’

Op 29 juni jl. kwam ons leden-platformoverleg weer bijeen, gastvrij ontvangen door Woonin (voorheen Mitros) in Utrecht. Een van de sprekers was Amarens van der Meulen van de Tilburgse corporatie Tiwos. Haar thema was samensturing, een aanpak voor het organiseren en veranderen van organisaties vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Tiwos heeft daar ervaring mee. Positieve ervaring.    

Sinds 2012 is stap voor stap de organisatiestructuur van Tiwos ingericht om te kunnen werken als een ‘samensturende organisatie’. Inmiddels is Tiwos managerloos, wordt er (bijna) niet meer  hiërarchisch gestuurd en hebben medewerkers de ruimte om in contact met bewoners besluiten te nemen. Functiebeschrijvingen werden rolbeschrijvingen en pas achteraf is er evaluatie in de eigen teams. Bij ieders werk is ‘de bedoeling’ steeds het uitgangspunt voor keuzes en besluiten. Tiwos verwoordt die als: ‘een betaalbaar thuis in een vitale buurt’.

Grootste winst
Amarens ziet als grootste winst van samensturing dat medewerkers zelf besluiten nemen, in afstemming met bewoners. Ze is ervan overtuigd dat dit zorgt voor keuzes die beter uitpakken voor zowel bewoners, medewerkers als teamdoelen. ‘Zij weten samen wat er wel en niet kan. Zo ontstaat er ook ruimte voor maatwerk en voor persoonlijk leiderschap.’

Een soort geloof
Zijn er ook aandachtspunten voor succes? Amarens benadrukt als voorwaarde dat de bestuurder de keuze voor samensturing ‘als een geloof’ moet kunnen uitdragen. Zo ontstaat en blijft er draagvlak en inspiratie. Ook de inzet van teamcoaches ter ondersteuning noemt ze als belangrijk element.

Wie meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met Amarens van der Meulen van Tiwos.