Foto Loes Schleedoorn

Trendgesprek 2020

Welke trends zien we de komende jaren op ons afkomen? En welke impact hebben deze trends op de dagelijkse praktijk van woningcorporaties?

Door Janneke van Bemmel 

Deze vragen stonden centraal in het Trendgesprek dat Corpovenista op 16 januari organiseerde. Onder begeleiding van Ergin Borova – eigenaar van UrbanNomadz, de app Peddyen startup Happy Mondays – werden drie impactvolle trends geduid, te weten technologie, demografie & verstedelijking en klimaatverandering. Om het gesprek te verbreden waren een aantal externe experts aanwezig: Anna Dekker van Placemakers, adviseur Wouter Rohde, stadsbewoonster en beeldend kunstenaar Mar van Hees en Dennis Lohuis, initiatiefnemer van Zorgvrijstaat.

Technologie

Borova vertelt dat technologische ontwikkelingen nog nooit zo snel zijn gegaan als nu. De technologie zal oplossingen bieden op het vlak van milieu en demografie. Denk maar aan ontwikkelingen op het vlak van de gsm, robots, blockchain en domotica. De neiging om gebruik te maken van vernieuwingen is groter dan de behoefte aan privacy. Qua werk is vooral de empathische interactie met mensen nog ‘mensenwerk’, de technologie doet de rest. ‘Wisdom of the crowd’ komt op: kennis vergaren over wat duizenden mensen denken, willen en vinden met 1 druk op de knop. Medische ondersteuning wordt ‘on demand’ en proactief, middels een chip in je lijf die informatie direct doorgeeft aan je hulpverleners. Met de ‘Libra currency’ kun je delen van het inkomen labelen voor huur en zorg. Bemoeizuchtig misschien, maar het kan mensen ook helpen hun budget te beheren.

Demografie en verstedelijking

Volgens Borova gaat het grootste gedeelte van de mensen in de grootste steden wonen, waar hoogbouw van 100 of meer verdiepingen de norm wordt. Aan de andere kant maakt vervoer per ‘hyperloop’ het mogelijk om in Rotterdam te werken en in Groningen wonen. Een hyperloop is een capsule die in een vacuüm wordt gezogen en zo razendsnel van het ene naar het andere station beweegt. Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit sterk waardoor er meer woningen nodig zijn. Het verschil tussen arm en rijk zal toenemen, hoewel dat in Nederland nog redelijk in balans is.

Klimaatverandering

Woningen worden CO2 neutraal. Er zijn al dakpannen van Tesla met geïntegreerde zonnepanelen die goedkoper zijn dan een gewoon dak. De startup Sustainer Homes bouwt woningen die 90% CO2 besparen. Borova roept de aanwezigen op om dit soort nieuwe initiatieven te betrekken in hun nieuwbouw- en renovatieprojecten, omdat corporaties de potentie hebben om grote hoeveelheden af te nemen. De ‘sharing economy’ groeit, bijvoorbeeld met het delen van een auto (zoals SnappCar).

Impact op de corporaties

De geschetste ontwikkelingen hebben invloed op de huurder, de werknemers en op het vastgoed. Voor de huurder zal het huren van de woning volgens Borova steeds meer online gaan verlopen. Woningen gaan aangeboden worden via een app: swipe naar links of rechts om je interesse aan te geven. Qlinker is een ‘woningcorporatie-in-je-broekzak’ die 100 woningen verhuurt middels een app. Dit initiatief van Mitros vraagt nog om uitbreiding qua functies, maar ook qua deelnemende corporaties. Hoe meer corporaties deelnemen, hoe slimmer de app wordt. Wachtlijsten kunnen dan bijvoorbeeld korter worden doordat je meer data krijgt over de woningzoekende.

Voor werknemers is er straks minder werk, van een hoger niveau. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de arbeidstijd in de vastgoedsector geautomatiseerd zou kunnen worden. De werknemer van de toekomst heeft vooral IQ, EQ en AQ (aanpassingsvermogen) nodig.

Onder invloed van demografische ontwikkelingen kunnen woningen kleiner zijn. Mensen hebben minder spullen. In Tokyo worden al hele kleine appartementen gebouwd zonder keuken. Eten wordt een belevenis buiten de deur. Borova heeft het idee dat de corporaties weinig kunnen bijdragen aan de sharing economy, omdat mensen uiteindelijk een eigen thuis, een nestje, willen.  Wel zou je minder parkeerplekken kunnen maken doordat er meer auto’s worden gedeeld, waardoor er meer ruimte over blijft voor woningen.

Voor het vastgoed kunnen onverwachte, nieuwe oplossingen gecreëerd worden door de ‘wisdom of the crowd’ te gebruiken. Daar zijn verschillende platformen voor, zoals ontwerpenvoorgeld.nl. Je betaalt alleen degene die het gekozen ontwerp heeft gemaakt.

Vervolg

Corpovenista organiseert voortaan jaarlijks in de maand januari haar Trendgesprek. Voorafgaand aan dit gesprek ontwikkelt ze komend jaar een raamwerk voor de corporatiesector, waarin de trends goed ten opzichte van elkaar kunnen worden geduid.