Trendgesprek 2021: over groepsvorming en afnemende cohesie

In ons jaarlijks Trendgesprek, dat op dinsdagmiddag 9 februari vanaf 14.00 uur plaatsvond, kozen we ervoor om de focus te leggen op de trends ‘Afnemende sociale cohesie’, gecombineerd met ‘toenemende groepsvorming’.

Deze twee trends lijken paradoxaal, echter de toenemende groepsvorming speelt zich veelal niet af op buurtniveau, maar bijvoorbeeld online, wat de polarisatie op buurtniveau juist soms lijkt te versterken. Tijdens de bijeenkomst, wederom onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Pieter Hilhorst, leerden we dat cohesie niet zonder conflict kan bestaan.

We startten het Trendgesprek met een presentatie van Hotske de Jong (Ymere) van een concept van ons nieuwe Trendraamwerk, waarin de trends die in het Trendgesprek centraal staan – afnemende sociale cohesie in buurten en toenemende groepsvorming- ook te vinden zijn. Het raamwerk is gebaseerd op het DEFTEP-raamwerk zoals deze in het rapport van Trendbureau Jester is terug te vinden. Het raamwerk werd goed ontvangen.

Na de presentatie van het Trendraamwerk was tweemaal een half uur de vloer voor de presentaties van hoogleraar Carsten de Dreu, die ons liet zien dat cohesie en conflict twee zijdes van dezelfde medailles zijn, gebaseerd op biologische processen.  Filosoof, schrijver en journalist Florentijn van Rootselaar toonde ons zien hoe algoritmes werken en hoe we vooral informatie tot ons nemen die onze eigen vooroordelen en overtuigingen vaak versterken.