Trendraamwerk woningcorporaties 2021

Corpovenista heeft een Trendraamwerk voor de sector ontwikkeld. Dit raamwerk zal jaarlijks worden geactualiseerd en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gebruikt worden voor scenarioplanning, visie- en strategieontwikkeling of het voeren van het gesprek over trends met gemeenten en huurdersorganisaties.

Het trendraamwerk is te raadplegen via deze pagina. Wanneer op de afbeelding wordt geklikt, ontstaat er een groot scherm, dat doorzoekbaar is.

De Infographic is een visuele weergave van het rapport ‘Trendraamwerk en Trendenquête, Corpovenista, Trendgesprek 2021’Met behulp van de leden van Corpovenista en een aantal externe experts heeft trendbureau Jester in de zomer van 2020 een lijst met trends samengesteld die de komende vijf tot tien jaar veel impact kunnen gaan hebben op de externe omgeving van woningcorporaties. We vroegen onze corporaties en de experts om trends te beoordelen op:

  • De hoeveel impact ze hebben op de (externe omgeving van de) woningcorporatiesector
  • Hoe onzeker/onvoorspelbaar deze trends zijn
  • Urgentie

De infographic toont de mate van impact die de trends naar verwachting zullen hebben op woningcorporaties en haar bewoners.  Hoe groter en dichter de trendbol bij de woning staat, des te groter wordt de impact ingeschat. Hoe de trends scoren op onzekerheid en onvoorspelbaarheid, is in de begeleidende teksten weergegeven.

De trends zijn vervolgens gerangschikt naar de effecten die zij naar verwachting zullen hebben op:

  • Thuisgevoel (mate van impact op het ervaren thuisgevoel door bewoners)
  • Betaalbaarheid (van de woningen)
  • Organisatie (impact op de interne organisatie van de woningcorporatie)
  • Draaglast/draagkracht bewoners
  • De dienstverlening (van de corporatie)

Impact, urgentie en onzekerheid van trends kunnen door corporaties verschillend worden ingeschat. Ook zijn trends bij voorbaat omgeven door onzekerheden, ze geven een verwachting weer die zomaar door de actualiteit kan worden ingehaald. Deze Infographic en het Trendrapport vormen dan ook geen weergave die niet te betwisten valt. Beide zijn met name bedoeld om zowel intern als tussen corporaties onderling een goed gesprek over trends te kunnen voeren.