Veel belangstelling voor Discussiedagen Sociale Huisvesting

Met 37 deelnemers in oktober kunnen we wel stellen: de belangstelling voor de Discussiedagen Sociale Huisvesting is groter dan ooit. Ook een flink aantal Corpovenista-leden nam deel. Twee dagen lang gonsde het van de visies rond het thema: De wooncrisis voorbij. Met als naslagdocument voor iedere geïnteresseerde een paperbundel, gerangschikt naar vijf deelonderwerpen. In het Corpovenista Platformoverleg is een aantal papers uitgelicht en aanbevolen. 

Corpovenistalid Bastiaan Staffhorst van Mitros presenteert zijn paper over het ambacht van de volkshuisvesting.

De Discussiedagen Sociale Huisvesting – een jaarlijks evenement voor bevlogen beleidsstrategen in de sector – is een initiatief van Faculteit Bouwkunde TU Delft, Platform 31 en Corpovenista. De deelnemers aan de dagen leverden vooraf een paper over het thema en presenteerden die aan elkaar tijdens de bijeenkomst in Soesterberg.

Warm aanbevolen 

Nadien in de vergadering van november van het Corpovenista Platformoverleg deelden enkele deelnemers hun ervaringen en lichtten een aantal inspirerende papers uit. Zoals het artikel van Alfard Menninga over ‘Goed wonen als basiswaarde’: de essentie van de basisbehoefte wonen is er mooi in omschreven. In het stuk van Ronco Muller getiteld ‘Laat huisraden stadstimmeren’ waardeert men de prettig geschreven out of the box-reflecties. De paper van Adriaan Hoogvliet & Fleur Verdenius met de titel ‘Iedereen zelfstandig’ behandelt participatie en herwaardering voor het maatschappelijke middenveld op een interessante manier, met de corporatie als krachtige partij. Jasper van de Wal denkt in zijn paper ‘Organisatie inrichting bijzondere doelgroepen’ na over verschillende in te nemen rollen. Origineel is het stuk ‘Das Woningmarkt’ van Bob Vastenhoud van gemeente Delft, met een radicale stellingname tegenover ‘huisjesmelkers’. Ook de paper ‘Het ambacht van de volkshuisvesting’ van Bastiaan Staffhorst & Anemoon van Dijk’ is warm aanbevolen en stemt tot verder nadenken. Hun stelling is: het komt aan op het doen, het vormgeven van het ambacht in de praktijk en dicht bij de leefwereld van mensen komen. 

Corpovenistalid Maarten Vos van Vidomes gaat in discussie over betaalbaar wonen zonder stigma.

Paperbundel openbaar  

Alle 35 papers van de Discussiedagen 2021 zijn gebundeld en digitaal voor iedereen beschikbaar. De bundeling is onderverdeeld in vijf deelonderwerpen, te weten:

  • Perspectieven op de governance en organisatie van betaalbaar wonen
  • De maatschappelijke meerwaarde van innovatieve woonvormen
  • Weg van de marktwerking
  • Sociaal beheer: een nieuw ambacht?
  • Netwerken en allianties in de sociale huisvesting: de prijs en de opbrengst

Platform 31 koos 8 van de papers uit als meest relevante. Drie daarvan zijn van leden van Corpovenista: Maarten Vos (Vidomes), Bastiaan Staffhorst (Mitros) en Grietje Doevendans (Portaal). We zijn er trots op. De 8 geselecteerde papers vind je hier.

Download de complete paperbundel Discussiedagen 2021 op de website van Platform31.