‘We willen naar de toekomst kijken’

Strategisch adviseurs van dertien corporaties maken deel uit van de stuurgroep van Corpovenista. In een interviewreeks laten wij hen aan het woord. Aflevering drie: Pim Hogenboom – manager Strategie bij Eigen Haard in Amsterdam en voorzitter van Corpovenista – over de nieuwe koers van Corpovenista, het leger en de toekomst.

Door Lisette Vos

Zeventien jaar diende hij de Koninklijke Landmacht. Pim Hogenboom – opgeklommen tot majoor – heeft veel geleerd in het leger, waar hij tot op de dag van vandaag in zijn werk profijt van heeft. Ook bij Corpovenista. “In feite opereerden we bij de Landmacht in zelfsturende teams”, blikt Hogenboom terug. “Tijdens een operatie moet je het met elkaar zien te redden. Samen bereik je meer dan alleen. Kameraadschap speelt een grote rol. Je bouwt op elkaar. Als een ander even niet meekomt, neem je hem mee op sleeptouw.”

Beoordeling van de Toestand

Doelgericht te werk gaan, is voor Hogenboom altijd zijn grootste drijfveer geweest. In het leger, maar ook in zijn werk op het ministerie van Binnenlandse Zaken en nu bij Eigen Haard en Corpovenista. Een actieplan volgt pas ná een Beoordeling van de Toestand (BVT), zoals een analyse van de situatie in het leger wordt genoemd. “Ik wil eerst weten wat er speelt en samen een kader vaststellen. Van buiten naar binnen. Als er geen visie is waar we samen naar toe willen, dan maak ik er een. Alleen dan kan je efficiënt werken en de juiste acties ondernemen.”

In het leger is snel handelen een vereiste. “In een gevaarlijke situatie is de denkfase snel voorbij. De urgentie van de uitvoering is veel groter.” Lachend: “In mijn werk kan ik soms ongeduldig zijn, als het mij niet snel genoeg gaat.”

Dichterbij de maatschappij

In 2007 maakte Hogenboom de overstap van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij onder meer als projectleider en manager bij het directoraat Veiligheid werkte, naar de corporatie in Amsterdam. Een bewuste keuze. “Ik wilde dichterbij de maatschappij werken. Bij een corporatie kan ik mij inzetten voor mensen die steun nodig hebben. Ik had ook voor het onderwijs of de zorg kunnen kiezen. Een goed geoliede organisatie is wel een voorwaarde, dan bereik je meer. Een functie bij het Leger des Heils zou ook kunnen.” Lachend: “Dan zou de cirkel rond zijn.”

Nieuwe wereld

De vraag is hoe corporaties kwetsbare groepen binnen de snel veranderende samenleving kunnen blijven helpen. Volgens futuroloog Wim de Ridder, die tijdens het Corpovenista-congres een gloedvol betoog hield, biedt de nieuwe wereld van digitale technologie, robotisering en big data vooral kansen. Hogenboom onderschrijft zijn optimisme. Hij ziet twee ontwikkelingen die de doelgroep van corporaties raken. Als eerste worden producten en diensten, met dank aan nieuwe technieken, steeds vaker gratis (of goedkoper). Denk aan energie en vervoer. “Het begrip betaalbaarheid krijgt een andere dimensie.”

De tweede ontwikkeling die in het verlengde daarvan ligt, is de autonome wijk. Mensen gaan minder werken en delen onderling meer diensten. “Er zal een verschuiving optreden van formeel werk naar informeel werk. Vrijwilligers zullen meer voor de wijk gaan betekenen. Bewoners zorgen voor elkaar. De gemeenschap keert terug in de buurt.”

Zelfredzaamheid

Dat vraagt wel om een herijking van de rol van corporaties. Zelfbeheer is een eerste stap: huurders van Eigen Haard nemen taken, zoals schoonmaak van portieken en onderhoud van groen, over van de corporatie. Hogenboom: “Hoe ver gaan we met zelfredzaamheid? We moeten als corporaties wellicht meer loslaten. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat kwetsbare bewoners tussen wal en schip vallen.”

Meer inspiratie, minder onderzoek

In 2017 wil Corpovenista inspelen op die ontwikkelingen. De opzet van het programma verandert ten opzichte van de voorgaande jaren. Kort samengevat: meer inspiratie voor de deelnemers, minder (langlopend) onderzoek. Zo staat begin dit jaar een werkbezoek aan Zorgvrijstaat Rotterdam West op het programma. In de Zorgvrijstaat zorgen bewoners voor elkaar, niet omdat zij moeten, maar om dat het voldoening geeft. De insteek: radicaal denken vanuit de burger, en buiten de kaders. “Dit initiatief kan ons inspireren en aanmoedigen. Wat werkt wel en wat werkt niet?”

Volgens Hogenboom is er bewust voor gekozen om langlopend onderzoek niet meer in het programma van Corpovenista op te nemen. “We willen naar de toekomst kijken die op ons afkomt. Aan welke scenario’s moeten we denken? Onderzoeken geven feiten weer over een situatie uit het verleden. Bovendien duurt het lang voordat we met de resultaten van een onderzoek aan de slag kunnen. De toekomst is nu.”

Geen macht, wel invloed

Dit jaar gaat Pim Hogenboom zijn derde jaar in als voorzitter van Corpovenista. Een rol die hem goed afgaat en veel energie geeft. “Ik vind het vreselijk leuk om te zien welke ontwikkelingen op ons afkomen en om daar samen met de andere leden van de stuurgroep over te praten en meningen over uit te wisselen. Corpovenista heeft geen macht, maar wel invloed. We zetten onderwerpen op de agenda en delen kennis. Daarmee helpen we de hele huursector vooruit. Het gaat puur om de inhoud, politieke gevoeligheden spelen geen rol. En net als in het leger geldt hier ook: samen bereik je meer dan alleen.”

Lees hier de eerste aflevering met Adriaan Hoogvliet van de Alliantie

Lees hier de tweede aflevering met Urias Santos Bakker (toen Woonstad, inmiddels Havensteder)