Webinar nieuw woonruimteverdelingssysteem Amsterdam

Amsterdam stevent af op een nieuw woonruimteverdelingssysteem. Hoe ziet het eruit? Wat verandert er en welke overwegingen liggen aan het nieuwe systeem ten grondslag?

Corpovenista organiseerde op woensdagochtend 24 juni een webinar waarin het nieuwe woonruimteverdelingssysteem van de regio Amsterdam uit de doeken werd gedaan. Mathijs van Dam (AFWC) en Sanne van der Lelij (Gemeente Amsterdam) deelden het voornemen van 15 gemeenten en 14 corporaties om binnenkort samen met een nieuw systeem te starten.

Het nieuwe systeem werkt met een mix van drie soorten punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en kan soms – in speciale omstandigheden – daarbovenop extra punten ontvangen. Alle ingeschreven woningzoekenden krijgen ‘wachtpunten’ op basis van hun inschrijfduur. Nieuw is het verkrijgen van punten voor wie actief naar een woning zoekt (de zoekpunten) en voor woningzoekenden die in een schrijdende situatie zitten (de zogenaamde situatiepunten). Alle punten bij elkaar opgeteld bepalen hoe snel een woningzoekende een woning krijgt.

Tijdens het webinar bleek dat de schaartse hiermee niet wordt verminderd. Uit simulaties van onderzoeksbureau Rigo blijkt dat het nieuwe systeem de doorstroming zelfs met zo’n 10 procent zou kunnen verminderen. Daartegenover staat dat starters en jongeren straks meer kans maken op een woning. ‘Het is een systeem dat de schaartse anders verdeeld. Eerlijker, in onze ogen. Maar ook in de ogen van de woningzoekenden. We hebben vorig jaar via een grote enquete aan woningzoekenden en huurders gevraagd wat ze ‘eerlijk’ vinden. Dit systeem is op basis van de uitkomsten vormgegeven’, aldus Van der Lelij.

Een samenvatting van het webinar, samengesteld door Debbie van Steenpaal, is terug te vinden via https://youtu.be/302k-T9estA. Nadere informatie over het nieuwe woonruimteverdelingssyteem is tevens te vinden op http://socialehuurwoningzoeken.nl. De simulaties die onderzoeksbureu Rigo met betrekking tot het systeem uitvoerde zijn te vinden op de site van Rigo: https://www.rigo.nl/simulatie-nieuwe-woonruimteverdeling-regio-amsterdam/