Zeggenschap: de bewoner spreekt

Een mop en een herkenbaar gezicht

Veel bewoners willen meer invloed maar een wooncoöperatie gaat de meeste huurders veel te ver, zo blijkt uit onderzoek onder huurders van Corpovenista-corporaties. Wel willen huurders meer invloed op schoonmaak, onderhoud of inrichting van gemeenschappelijke ruimten. Wat ze terug vragen: een corporatie met een gezicht, die waardering uitspreekt voor de inzet. En ook: hulp bij het organiseren van zeggenschap plus wat budget voor bladblazers en mops.

De politiek vraagt Nederland, nu de verzorgingsstaat te kostbaar is geworden, om zelf een grotere verantwoordelijkheid te dragen. Voor de zorg, maar ook voor het wonen. Zo verkent minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok bijvoorbeeld de mogelijkheden om wooncoöperaties te creëren, waarbij bewoners gezamenlijk het beheer van hun huizen overnemen. Maar zitten huurders op deze vergaande vorm van zeggenschap te wachten? Willen ze eigenlijk wel meer zeggenschap en zoja, wat willen ze dan zelf regelen?

Helft wil meer invloed

Kennisplatform Corpovenista heeft deze vragen uitgezet onder de huurders van zes aangesloten corporaties (Ymere, Eigen Haard, WonenBreburg, Woonbron, Woonbedrijf en Portaal). Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de 3300 ondervraagde bewoners zeggenschap zou willen in en om hun eigen huis.  Een kleinere groep voelt wat voor een vergaande vorm van zeggenschap zoals een wooncooperatie (17%) of zelfbeheervereniging (10%).  Veel bewoners willen meer invloed op schoonmaak, onderhoud of inrichting van gemeenschappelijke ruimten. Ruim de helft van ondervraagde huurders die een gemeenschappelijke ruimte delen, wil hier meer invloed op kunnen uitoefenen. Met name bewoners van middelbare leeftijd (46-65 jaar) staan hier voor open. Een deel van hen zegt dat ze het zelf beter kunnen dan de corporatie, een vijfde vindt motivatie in het oplossen van problemen samen met andere bewoners.

Kansen

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Research2Evolve, blijkt dus dat er voor de corporatie veel kansen liggen om bewoners meer zeggenschap te geven, met name als het om de zorg en het beheer van gemeenschappelijke ruimten gaat. De resultaten worden ondersteund door kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door Inicio, op basis van gesprekken met 44 actieve huurders.

Uit beide onderzoeken blijkt dat bewoners organisatorisch door de woningcorporatie ondersteund willen worden om meer zeggenschap te bereiken. Dit zal voor veel corporaties een andere manier van werken verlangen. Eén aanspreekpunt binnen de corporatie – bijvoorbeeld een huismeester- die samen met de huurders afspraken maakt over de schoonmaak of toezicht in het portiek, is belangrijk. Nu geeft een kwart van de huurders uit het onderzoek van Research2Evolve aan dat zij niet weten bij wie ze binnen de corporatie aan moeten kloppen. Ook een beetje budget om bijvoorbeeld moppen en bladblazers aan te schaffen, is nodig. Het krijgen van waardering is belangrijker dan een directe financiële compensatie. Voor een derde van de  huurders is verlaging van de servicekosten interessant, maar de meesten vinden een kerstpakket of een cadeaubon al voldoende.

Op sommige plekken heeft de huurder al zeggenschap over gemeenschappelijke ruimten. Uit de gesprekken die Inicio met deze huurders heeft gevoerd, blijkt dat dit vaak meer resultaat oplevert vooraf kon worden bevroed. Zo blijken portiekbewoners het eigen portiek schoner te houden als ze weten dat een andere portiekbewoner met de schoonmaak belast is. Ook heeft de samenwerking tussen huurders vaak geleid tot het zelfstandig oplossen van problemen onderling.

Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen, dan kunt u contact opnemen met Mariska van der Sluis, projectcoördinator van Corpovenista via vandersluis@corpovenista.nl / 0653910318 of Rian Peeters, stuurgroeplid van Corpovenista en trekker van het thema ‘Zeggenschap Bewoners’: rianpeeters@tiwos.nl of 0613802845

Publicaties