Zorgspecial Corpovenista benadrukt noodzaak voor betere huisvesting en zorg voor kwetsbare groepen

Op 16 januari 2024 vond de Corpovenista Zorgspecial plaats in het Wachterliedpaviljoen in Amsterdam. Tijdens deze dag verkenden we hoe ouderen, mensen met dementie en andere kwetsbare groepen tijdig en passend gehuisvest kunnen worden.

De dag begon met een workshop over woonzorgprojecten, geleid door Jochum Deuten, waarin de complexiteit en vereisten voor blijvend succes werden besproken. Belangrijke aspecten zoals investeringen, samenwerking en beheer kwamen aan bod.

Na de workshop volgden presentaties van Richard Derksen, programmamanager “Een Thuis voor Iedereen” bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Teun Toebes, humanitair activist en zorgvernieuwer. Derksen benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten en corporaties, terwijl Toebes pleitte voor een mensgerichte benadering in de dementiezorg.

De bijeenkomst resulteerde in discussies over praktische uitdagingen en beleidskwesties. Conclusie: er is veel werk te verrichten en woningcorporaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren. De Corpovenista Zorgspecial bood waardevolle inzichten voor het verbeteren van de levenskwaliteit van kwetsbare groepen in de samenleving.

Hier vind je een beknopte impressie van de bijeenkomst: Impressie Zorgspecial Corpovenista 16 januari 2024.