Programma Kennisplatform Corpovenista

De grote veranderingen op dit moment in de maatschappij en het rijksbeleid, zijn onderdeel van grote structurele veranderingen in de maatschappij en welvaartsstaat. Steun van de overheid is niet langer een structureel recht, eerder een tijdelijke ondersteuning. Deze ontwikkeling heeft grote invloed op de manier waarop corporaties en bewoners met elkaar omgaan, en welke rol corporaties kunnen spelen in het leefbaar houden en maken van steden.

Dat roept bij corporaties veel vragen op. Over hoe je als corporatie de keuzevrijheid en zeggenschap van bewoners vergroot bijvoorbeeld. Welke arrangementen kunnen corporaties met andere partijen aanbieden voor mensen met een grotere zorgbehoefte? Hoe groot is en wordt die groep eigenlijk, nu zij veel langer thuis blijven wonen? En hoe leg je als corporatie verantwoording af?

Corpovenista richt zich nu op de volgende onderwerpen:

  1. Verhuisgedrag van huurders
  2. Het vraagstuk van de betaalbaarheid
  3. Nieuwe rol en taken voor de gemeenten: effecten voor corporaties
  4. Meer zeggenschap voor bewoners
  5. Verantwoording: inhoudelijke normen voor de sector
  6. Wonen en zorg: van doelgroep naar deelgroepen
  7. Wonen en zorg: wie belanden er ’tussen wal en schip’?

In 2013 hebben we ons nieuwe programma globaal beschreven.