Big Data: Toepassingsmogelijkheden voor woningcorporaties

Leren van Big Data

Leren van Big Data. Hoe doe je dat en wat zijn de mogelijkheden? In het najaar van 2018 boden Aedes en Corpovenista gezamenlijk een masterclass en een leergang aan. Dit voorjaar gaat een ontwikkelgroep van start. Lees meer

Privacyrapport ‘Licht op de digitale schaduw’

Op 5 oktober 2016 verscheen het rapport ‘Licht op de digitale schaduw, verantwoord innoveren met big data’ in opdracht van de minister van Economische Zaken. Een expertgroep verkende hierin de relatie tussen big data en profilering en de bescherming van grondrechten. Lees meer

Woningmutaties beter voorspellen met Big Data

Woningmutaties blijken beter te voorspellen met behulp van Big Data. Maar wat zijn hiervan de voordelen voor de corporatie? Lees meer

Big Data: ‘er kan veel, er mag weinig’

De privacy en toepassingsmogelijkheden van Big Data staan vaak op gespannen voet met elkaar. Dat werpt de vraag op: wat zijn de nadelen en wat mag er eigenlijk? Lees meer

Big Data en scheefwonen

Leidt meer kennis over scheefwonen, verkregen met Big Data, tot nieuwe beleidsmogelijkheden bij de corporatie? Lees meer

Big Data en onderhoudsmanagement

Met behulp van Big Data daklekkages beter voorspellen; John Ciocoiu, data-engineer bij KPN Consulting, bouwt in opdracht van Ymere en Consolidated een voorspellend model. Aan de hand van de resultaten kan onderhoud aan de daken beter ingepland worden. Efficiënt en kostenbesparend. Lees meer

Big Data en marktwaardering vastgoed

Sinds 2017 zijn corporaties verplicht hun bezit te laten waarderen. Hebben ze hierbij baat bij Big Data? En gaat Big Data de taxatiewereld veranderen? Lees meer

Big Data – leefbaarheid en verduurzaming

Eigen Haard heeft recent twee analyses met big data laten uitvoeren. De eerste om te bekijken in welke woningen het beste kon worden gestart met een duurzaamheidstraject. Een tweede was bedoeld om meer inzicht te krijgen in het huurdersbestand van de corporatie in Osdorp-Oost, met als uiteindelijk doel om daar… Lees meer

Wat is Big Data? En wat kan de corporatie ermee?

Bedrijven hebben er de mond van vol: Big Data. Het is de toekomst, een onontgonnen terrein met oneindige mogelijkheden. Bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond, organisaties nemen speciale data-analisten in dienst. Maar wat is Big Data eigenlijk? En wat kan de corporatie ermee? Lees meer

Big Data en betaalbaarheid

Betaalbaarheid staat altijd hoog op de agenda bij corporaties, helemaal sinds de invoering van de Nieuwe Woningwet in 2015. Met behulp van Big Data is een verdieping mogelijk van het beleid en concrete maatregelen met betrekking tot betaalbaarheid. Ook kan meer vanuit de vraag worden gewerkt: ‘Van klant naar pand’.… Lees meer