De Buurt als Jas, de Regio als Garderobe

Corpovenista heeft, in samenwerking met verschillende steden en regio’s, een vervolg gegeven aan het onderzoek ‘De buurt als Jas’, naar de functie van buurten. 

Het is voor een stedelijke regio of een metropolitaan gebied dat functioneert als één woningmarkt van belang om te weten of alle woonmilieus/type buurten waar mensen behoefte aan hebben wel in voldoende mate aanwezig zijn. Met andere woorden: of de Regio als Garderobe op orde is.

Past de verzameling buurten of woonmilieus wel goed bij de huishoudens die in de regio (willen) wonen? Er kan sprake zijn van mismatches, in die zin dat er wellicht van bepaalde woonmilieus teveel zijn; of dat er, gelet op de aanwezige huishoudens, van andere woonmilieus te weinig zijn.  Met het door het onderzoek verworven inzicht, kan aangegeven worden in hoeverre er van een matching sprake is dan wel van een mismatch. Ook geeft het onderzoek De Regio als Garderobe (2019) inzichten voor gebiedsontwikkeling en herstructureringsbeleid in verschillende regio’s (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam/Haaglanden en Regio Eindhoven). Het kaartmateriaal van het onderzoek laat van de verschillende regio’s zien welke functie(s) het herbergt.

De Buurt als Jas

De Regio als Garderobe vloeit voort uit eerder onderzoek, dat de treffende titel ‘De Buurt als Jas’ (2015) draagt. ‘Uniformiteit in wijken en centrale planvorming zijn achterhaald’, zo luidt de belangrijkste conclusie uit dit onderzoek. De buurt kan gezien worden als een soort jas, die past in een bepaalde fase van het leven. Regelmatig wordt het tijd voor een nieuwe jas. De tijd dat buurten er allemaal hetzelfde uit zouden moeten zien, ligt achter ons. Iedere stad in Nederland heeft een variëteit aan soorten wijken nodig om de steeds weer veranderende huishoudens een plek te kunnen geven.

Om te weten welke functie een buurt bekleedt, zijn in het boek ‘De Buurt als Jas’ de functies van buurten in Den Haag, Amsterdam en Eindhoven in kaart gebracht. Het boek introduceert een nieuw begrippenkader, een taal om buurten te kunnen duiden.

Op basis van demografische veranderingen van huishoudens en hun verhuisgedrag deelt het boek buurten in naar onder meer startbuurten (daar kwamen veel startende huishouden in, terwijl alleenstaanden die er al woonden en nieuwe koppels die buurten verlieten); Scharrelbuurten (met veel instroom van alleenstaanden en vertrek van nieuwe koppels); ‘Hokbuurten’ (instroom van veel nieuwe koppels; uitstroom van nieuwe gezinnen met kinderen); en ook Opvoedbuurten (veel instroom van jonge gezinnen; uitstroom van empty-nesters).

In het onderzoek ‘De Buurt als Jas’ waren de sociaal-economische positie (oa. niveau van inkomen) van huishoudens en hun culturele kenmerken (opleidingsniveau, werkkring, beroep) nog niet meegenomen. In het vervolgonderzoek, die de titel ‘De regio als garderobe’ draagt, worden deze gegevens in combinatie met het verhuisgedrag van huishoudens bekeken. Doel is om de functie van een buurt op een nog robuustere wijze te kunnen duiden.

De Buurt als Jas in vogelvlucht (film)