Thema: Betaalbaarheid

Welke mogelijkheden hebben corporaties, gezien huidige wet-en regelgeving, nog om de betaalbaarheid te beïnvloeden?

Rigo Research & Advies is in december 2013 in drie regio’s van start gegaan met het eerste deel van het onderzoek naar de betaalbaarheid. Het gaat om regio Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven; Stadsregio Amsterdam (incl. Almere en Haarlem) en tot slot Stadsregio Rotterdam. Centrale vraag in dit deelonderzoek, dat inmiddels is afgerond, is: welke groepen huurders zitten nu in de problemen?

Rekentool Betaalbaar Wonen

Onlangs hebben we de rekentool ‘Betaalbaar Wonen 2020’ ontwikkeld. De rekentool biedt corporaties de mogelijkheid om spelenderwijs inzicht te krijgen in de effecten van enerzijds huur- en harmonisatiebeleid en anderzijds restricties bij toewijzing van vrijgekomen woningen op de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Het basisidee is: draai
aan een beleidsknop en kijk wat het effect is. Dat effect wordt in het model uitgerekend door middel van een extrapolatie van gegevens uit WoON2012 naar de toekomst.

Regionale werkcolleges

Corpovenista organiseert regionaal georiënteerde workshops, bedoeld voor leden van de aangesloten corporaties en haar partners. Doel van de werkcolleges is om Corpovenista-deelnemers en haar partners kennis te laten nemen van de bevindingen vanuit onderzoek en om samen de vertaalslag te maken vanuit het onderzoek naar de regionale praktijk en de regionale opgaven.

Onlangs hebben corporatiemedewerkers kennis gemaakt met de rekentool Betaalbaar Wonen 2020, lees meer over hun ervaringen met de tool.

Heeft u vragen over de werkcolleges, dan kunt een u bericht sturen naar: vandersluis@corpovenista.nl

Beoogd resultaat thema Betaalbaarheid:

  • Inzicht in de effecten voor de betaalbaarheid waarmee het debat over de maatregelen gevoed kan worden (deel 1).
  • Inzicht in mogelijke interventies om ongewenste effecten te voorkomen (deel 2).
  • Debat over betaalbaarheid en de verantwoordelijkheden daarvoor

Publicaties

\