Thema: Normen voor de sector

Kennisplatform Corpovenista wil de verbinding van corporaties met de samenleving herstellen, door duidelijk te maken welke volkshuisvestelijke prestaties van corporaties mogen worden verwacht.

Waar zijn we van en hoe presteren we hierop? Om hier een antwoord op te kunnen geven heeft Corpovenista een set volkhuisvestelijke prestatie-indicatoren en normen ontwikkeld. Inzet is om elementen van deze prestatie-indicatoren sectorbreed in te zetten, bijvoorbeeld via de Aedes-benchmark.

Beoogd resultaat

  • Een (beperkte) set volkshuisvestelijke prestatie-indicatoren en normen
  • Draagvlak ontwikkelen voor deze set bij de corporatiesector en haar partners
  • een advies dat aangeeft welke partners (landelijk, regionaal, lokaal) corporaties kunnen of zouden moeten betrekken bij hun afwegingen en keuzes
  • een beschrijving van de manier/manieren waarop dat betrekken het beste kan plaatsvinden