Decentralisatie / nieuwe rol gemeenten

pub-agenda-gesprek-wethouderAgenda voor het gesprek met de wethouder sociaal domein. Over de effecten van de 3 decentralisaties + scheiden wonen & zorg op sociaal wonen

Corpovenista heeft een handreiking voor corporaties gemaakt, die samen met het onderzoek naar de standpunten op dit terrein van de verschillende politieke partijen, de nodige handvatten aan corporaties biedt om met gemeenten in gesprek te gaan.

pub-Standpunten-politieke-partijen-vergelekenStandpunten politieke partijen vergeleken

De standpunten van de verschillende politieke partijen op het gebied van wonen, werken en zorg zijn met elkaar vergeleken. De inzichten uit dit document geven corporatiemedewerkers die met nieuwe colleges om tafel gaan direct inzicht in de verschillen in opvatting en focus van de nieuwe gesprekspartners.

 

Meer lezen? Ga naar de themapagina Nieuwe rol gemeenten