Functie van buurten en regio’s

De buurt als jas, een pleidooi voor diversiteit

Uniformiteit in wijken en centrale planvorming zijn achterhaald’, zo luidt de belangrijkste conclusie uit het boek ‘De Buurt als Jas’. De buurt kan gezien worden als een soort jas, die past in een bepaalde fase van het leven. Regelmatig wordt het tijd voor een nieuwe jas. De tijd dat buurten er allemaal hetzelfde uit zouden moeten zien, ligt ver achter ons. Iedere stad in Nederland heeft een variëteit aan soorten wijken nodig om de steeds weer veranderende huishoudens een plek te kunnen geven.

  • Auteurs: Sako Musterd, Annalies Teernstra, Wouter van Gent, Thea Dukes
  • Gepubliceerd: februari 2015
  • U kunt het boek bestellen via Amsterdam University Press

Regio als garderobe toont verhuisbewegingen metropoolregio’s

De boekpublicatie De Regio als Garderobe, waar Corpovenista mede-opdrachtgever van is, presenteert een nieuwe visie op stedelijke vernieuwing. Meer mensen zouden hun woonwensen moeten kunnen realiseren, aldus de onderzoekers. Verandering, verschil en dynamiek moeten niet als probleem bestempeld worden — zoals nu vaak gebeurt — maar moeten worden gekoesterd. De basis voor deze visie is een onderzoek dat de verhuisbewegingen van drie miljoen huishoudens in beeld bracht in de metropoolregio’s Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, Utrecht en Eindhoven over de periode 2005-2015.

  • Auteurs: Sako Musterd, Rik Damhuis, Cody Hochstenbach, Wouter van Gent
  • Gepubliceerd: oktober 2019
  • Het kaartmateriaal is exclusief gepubliceerd op onze website.
  • Het boek kunt u bestellen via Amsterdam University Press.