Sociale stijging

pub-sociale-stijging-tussen-droom-en-daadSociale stijging: tussen droom en daad

Corpovenista heeft DSP-groep gevraagd om een onderzoek naar sociale stijging. De centrale probleemstelling: ‘Hoe kan sociale stijging worden gedefinieerd, welke interventies waarin woningcorporaties een rol spelen dragen bij aan de sociale stijging van de betreffende individuen en wat zijn de effecten van deze interventies voor de betreffende wijken?’ Doel van het onderzoek is kennisontwikkeling en kennisdeling door ervaringen uit beleid, praktijk en onderzoek met elkaar te verbinden. In het rapport wordt beschreven dat de relatie tussen de verheven idealen (droom) en de uitgevoerde projecten (daad) vaak nog onvoldoende is uitgewerkt. Op basis van literatuurstudie, gesprekken met experts en praktijkervaringen is een definitie van het begrip ‘sociale stijging’ opgesteld en zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd over de inzet van woningcorporaties bij sociale stijging.

pub-Projectenboek-sociale-stijgingSociale stijging projectenboek

Het projectenboek beschrijft zestien projecten die mede beogen sociale stijging te realiseren. Met dit inventariserend onderzoek wilde Corpovenista meer zicht krijgen op succesfactoren en knelpunten van dergelijke projecten.