Vroegsignalering in de wijk

Corporatiemedewerkers, zoals onderhoudsmonteurs en woonconsulenten, hebben in hun dagelijks werk veel contact met wijkbewoners. Regelmatig vangen ze signalen op van huurders met wie het (tijdelijk) minder goed gaat. Gordijnen blijven bijvoorbeeld vaker dicht, er liggen stapels ongeopende post, er zijn regelmatig blauwe plekken te zien, er is rommel en stank, of geluidsoverlast.

Het is belangrijk deze signalen te herkennen en te bespreken met collega’s of leidinggevende. En de weg te vinden naar de juiste instantie zodat snel passende hulp kan worden geboden. Om zo het risico op uitval bij bewoners te voorkomen of te verkleinen en de leefbaarheid in de wijk te versterken.

Corpovenista droeg bij aan een film van de Impuls werkplaats van het Radboudumc over het herkennen van signalen en wat je er vervolgens mee kunt doen. Deel deze film vooral met collega’s die regelmatig bij bewoners thuis komen.