Zeggenschap bewoners & formele bewonersparticipatie

Bewoners en zeggenschap over de woonomgeving

Video ‘Het verhaal van Bewoners

Het verhaal van bewoners over samenwerken met corporaties in 9 minuten. Deze film is gebaseerd op onderzoek van Reserach2Evolve en Inicio naar bewoners en zeggenschap.

pub-Bewoners-ZeggenschapBewoners & Zeggenschap. Wensen en motieven van huurders

Veel bewoners willen meer invloed maar een wooncoöperatie gaat de meeste huurders veel te ver, zo blijkt uit onderzoek onder huurders van Corpovenista-corporaties. Wel willen huurders meer invloed op schoonmaak, onderhoud of inrichting van gemeenschappelijke ruimten. Wat ze terug vragen: een corporatie met een gezicht, die waardering uitspreekt voor de inzet. En ook: hulp bij het organiseren van zeggenschap plus wat budget voor bladblazers en mops.

Formele vormen van bewonersparticipatie

De zoektocht naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie is nog altijd actueel, zo bleek tijdens het Corpovenista- congres Goed Wonen, Samen Organiseren. Lees verder

pub-Corporatie-en-BewonersCorporatie en bewoners, op weg naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Een verkenning (2014)

Op basis van een inventarisatie van vele praktijkvoorbeelden van Corpovenista-corporaties zijn een vijftal ‘fictieve praktijkvoorbeelden’, gedestilleerd. Deze laten zien welke motieven bewoners kunnen hebben om in actie te komen. De sleutel is de mate waarin bewoners mentaal (en/of economisch) eigenaarschap kunnen of willen invullen over hun woning of woonomgeving. Of dit werkelijk gebeurt hangt af van de motieven van corporaties voor het toestaan van mentaal (en/of economisch) eigenaarschap en de mate waarin dat wordt gestimuleerd. Er is vaak meer mogelijk dan op het eerste gezicht wordt gedacht laten voorbeelden, ook uit het buitenland zien. De boodschap is dat corporaties in veel gevallen zelf de hindermacht zijn, bijvoorbeeld door de eigen normen en kwaliteitseisen of door wet en regelgeving. Kleinschalige initiatieven niet in de weg zitten en naar mogelijkheden zoeken om delen van het eigenaarschap over te dragen kunnen de voedingsbodem voor samenwerking verbeteren. Het is een kwestie van geven en nemen.

pub-Bewonersparticipatie-vastgeroest-of-lenigBewonersparticipatie, vastgeroest of lenig?

Een verkenning naar de mogelijkheden van het samenwerken tussen corporatie en bewoners en het vergroten van de bewonersverantwoordelijkheid. Bureau Início is om in kaart te brengen welke nieuwe vormen van bewonersparticipatie in de praktijk van de corporaties al gangbaar waren. En of én hoe zij deze informele aanpak en de formele kaders van bewonersparticipatie aan elkaar verbinden.