Thema: Woonruimteverdeling

Ruimte voor huishoudensontwikkeling

22-05-2023

Wat kunnen corporaties doen om hun huurders de woonruimte te bieden die past bij hun levensfase? Deze vraag stond centraal tijdens een Corpovenista werkbijeenkomst op 2 maart. We verzamelden verschillende oplossingsrichtingen op het vlak van woonruimteverdeling en portefeuillesturing. Lees meer

Weer grote belangstelling voor Discussiedagen Sociale Huisvesting

03-01-2022

Wegen vinden uit de huidige wooncrisis vergt onderzoek, denken, doen en debat om zicht te krijgen op de oorzaken van de huidige problematiek en de contouren van oplossingen. De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 biedt hier ruimte voor tijdens alweer haar zevende editie. Lees meer

Matrix woonruimteverdeling verrijkt discussie WRV

15-07-2021

Corpovenista heeft in samenwerking met onderzoeksbureau RIGO een matrix woonruimteverdeling ontwikkeld. De matrix is bedoeld als instrument om het gesprek over keuzes in de woonruimteverdeling, zowel intern als met bijvoorbeeld gemeenten, te verrijken. Lees meer

Webinar nieuw woonruimteverdelingssysteem Amsterdam

02-06-2020

Amsterdam stevent af op een nieuw woonruimteverdelingssysteem. Hoe ziet het eruit? Wat verandert er en welke overwegingen liggen aan het nieuwe systeem ten grondslag? Corpovenista organiseerde op woensdag 24 juni een webinar met Mathijs van Dam (AFWC) en Sanne van der Lelij (Gemeente Amsterdam). Lees meer