Een fijn thuis voor ouderen en aandachtsgroepen – Corpovenista Zorgspecial op 16 januari

Tijdens de Corpovenista Zorgspecial bespreken we wat corporaties kunnen doen om ouderen, mensen met dementie en aandachtsgroepen tijdig en passend te huisvesten, in samenwerking met zorgpartijen, gemeenten en provincies. We gaan in op wat het Rijk doet om deze opgave te ondersteunen. En we belichten wat nodig is voor een goede levenskwaliteit van ouderen met dementie.

Effectenarena Woonzorgprojecten – aan de slag met Jochum Deuten

Voorafgaand aan het hoofdprogramma kun je deelnemen aan een workshop in de vorm van een effectenarena over samenwerken aan woon-zorg projecten. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar projecten: vanuit het creëren van maatschappelijke waarde, vanuit het samenwerkingsperspectief en vanuit het afwegingsperspectief. Deelnemers krijgen de gelegenheid om een eigen casus kort te presenteren.

Winst in samenwerking wonen en zorg – Richard Derksen deelt inzichten en uitdagingen

Een thuis is veel meer dan een stapel stenen. Mensen kansen bieden om hun leven weer op te bouwen of om langer thuis de regie op hun leven te kunnen behouden. Dat is een uitdaging waar corporaties samen met zorgpartijen en gemeenten steeds meer voor komen te staan. Richard Derksen, Programmamanager Een thuis voor iedereen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), neemt ons mee in de wereld van combineren van wonen en zorg bij de huisvesting voor aandachtsgroepen en ouderen.

Een betere wereld voor mensen met dementie – Teun Toebes leert ons anders kijken

De zorg voor ouderen en voor mensen met dementie kan beter. De manier waarop de maatschappij en het zorgsysteem deze mensen ziet en hen behandelt moet veranderen. Daar hebben ook woningcorporaties een rol bij. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen maken ouderen en mensen met dementie een steeds groter deel uit van onze huurders. Teun Toebes, Humanitair activist, zorgvernieuwer en oprichter en voorzitter van de Article 25 Foundation, leert ons om anders naar ouderen en mensen met dementie te kijken.

Aanmelden

Bij deze bijeenkomst zijn ook mensen welkom die geen lid zijn van Corpovenista. Ook samenwerkingspartners zoals zorgpartijen en gemeente zijn van harte welkom! Meld je uiterlijk 10 januari aan voor deelname bij Janneke van Bemmel via info@corpovenista.nl en geef daarbij aan of je bij het voor- en hoofdprogramma bent, of bij een van beiden.

Het volledige programma vind je hier: Programma Zorgspecial Corpovenista 16 januari 2024